Västerås stad är dåliga på att betala leverantörsfakturor i tid. VLT påpekade detta i en artikel under våren. Inte nog med att leverantörer får vänta på betalning för utförda tjänster eller för varuleveranser, det leder också till att staden får betala påminnelseavgift och dröjsmålsränta för fakturor där betalningen inte kommer in i tid. Detta är en kostnad för staden på några hundra tusen kronor per år.

Läs mer: