En kommuns huvuduppgift är att förvalta och fördela skattebetalarnas pengar på ett resurseffektivt och varsamt sätt. Skattemedel ska hanteras med eftertanke.

Läs mer: