Västerås sjöar och vattendrag är påverkade av övergödning, miljögifter och fysiska förändringar. Flera vattendrag leder till slut ut i Mälaren, som är vår dricksvattentäkt. När det inte finns framtida vattentäkter utpekade och allt förlitar sig på att Mälaren ska vara vårt dricksvatten så behövs åtgärder.

Läs mer: