Kommunfullmäktige i mars inleds med en 45 minuters lång och mycket bra information om civil beredskap som föredras av Stadsdirektör Heléne Öhrling och Säkerhetsdirektör Michael Lagergren. Kommunfullmäktige är ett besluts- och inte ett informationsforum men området är högaktuellt och viktigt.

Sverige är nyligen indelat i 6 stycken beredskapsområden. Västerås och Västmanland tillhör det så kallade Mellersta området tillsammans med Uppsala, Sörmland, Värmland, Örebro, Dalarna och Gävleborgs län. Mellersta området leds från Örebro. Det civila försvaret organiseras tillsammans med utsedda beredskapsmyndigheter. Kommunerna har olika förutsättningar men samma ansvar i fred, kris och i krig. Kommunens uppdrag kan sammanfattas i punkterna:

  • Värna civilbefolkningen 
  • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
  • Upprätthålla nödvändig försörjning 
  • Stödja Försvarsmakten
  • Upprätthålla samhällets motståndskraft 
  • Fredsfrämjande och humanitära insatser
  • Förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred