(M) Västerås kan bättre

Under tre veckor sen valet har partierna i Västerås förhandlat. För oss moderater har utgångspunkten varit att skapa de bästa förutsättningarna för Västerås och västeråsarna. Vi kunde till exempel konstatera i kontakten med Vänstern att våra partier står så långt ifrån varandra att vi inte skulle kunna regera ihop, möjligen göra gemensam sak i någon fråga som bättre belysning i Vasaparken.

Inför diskussionerna har vi lyft fram flera frågor som utgår från vårt kommunala program och bifogat finns en lista på det vi särskilt lyft i förhandlingarna.

  • Vi moderater har i förhandlingar med andra partier efter valet lyft fram flera viktiga frågor för Västerås framtid, allt ifrån ny station till att återuppta förhandlingarna om Rocklunda. Vi kommer att fortsätta arbeta för Västerås bästa och för att göra allt vi kan för att förhindra vänstersvängen, säger Elisabeth Unell.  
  • Vi hade kommit väldigt långt fram i förhandlingarna med konkreta lösningar som Västerås behöver som krafttag mot otryggheten och jobb istället för bidrag. Och det är inte ännu mer av vänsterpolitik som är svaret, säger Marcus Jacobson.  
  • Det är med djup oro som jag ser framtiden an. Det gäller nu att parera den lågkonjunktur som Sverige snart går in i. Skattehöjningar i kommunen, minskad valfrihet, färre upphandlingar och mer verksamhet i egen regi med det nya vänsterstyret är inget som gagnar västeråsarna samtidigt som företagsklimatet blivit allt sämre under förra mandatperioden, vilket med det nya vänsterstyret riskerar att förvärras ytterligare. Med den politik som vi har tagit fram har vi en chans att vända utvecklingen i Västerås, säger Elisabeth Unell. 

Kontakt:

Elisabeth Unell  076-872 22 33

Marcus Jacobson 070-280 45 91