Vi är mitt i en pandemi. Det är stora utmaningar hur smittspridning ska begränsas. Frågan kring smittspridning har på ett helt annat sätt blivit aktuell. Lokaler för förskola, skolor och omsorg har inte tydligt planerats utifrån smittspridning.

Läs mer: