Västerås måste ta höjd för att det finns stor efterfrågan att flytta hit. Staden behöver planera för att växa till storleksordningen 200 000 invånare. När befolkningen ökar så kommer behovet av parkeringar att öka även om andelen bilar per invånare skulle sjunka eller förbli oförändrad. Detta tar inte riktlinjerna tillräcklig höjd för.

Läs mer: