Vi moderater och kristdemokrater sluter upp bakom det uppmärksammade konstaterande som Biskop Mikael Mogren så förtjänstfullt lyft fram. Det faktum att vi från Västerås har en av Sveriges främsta kvinnliga förkämpar för allmän och lika rösträtt i Sverige, Lydia Wahlström.

Läs mer: