Tryck här för att läsa mer:

Äldrenämndens, Grundskolenämndens samt Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens

verksamheter omfattar olika generationer och har helt olika inriktning, men ändå har nämnderna något mycket viktigt gemensamt Vikten av det mänskliga och sociala mötet Vi moderater konstaterar att det finns mycket att vinna på att låta generationerna mötas.

Äldrenämnden kan erbjuda våra skol- och gymnasieungdomar en unik möjlighet till möten med de som gått den mest värdefulla av skolor - nämligen livets skola.

Skol- och gymnasieungdomar har en viktig roll att fylla på äldreboenden och mötesplatser. Ensamhet och social isolering är ett stort problem bland äldre idag samtidigt som ordinarie personal inom äldreomsorgen inte får tillräcklig tid för att omsorgen ska kunna omfatta både kropp och själ. Våra ungdomar kan fylla tomrummet och generera livskvalitet inom omsorgen samtidigt som äldre från sitt håll kan tillföra de unga livserfarenhet och kunskap.