En viktig del för att öka tryggheten i Västerås är att öka polisnärvaron och för det krävs fler utbildade poliser i tjänst. Regeringen har som mål att det i hela Sverige ska vara totalt 10 000 fler polisanställda 2024 jämfört med 2016, men 2021 har det endast blivit en ökning med 1500 poliser. 

Våren 2022 står nära hälften av platserna på polisutbildningen tomma. Även fast antalet sökande ökar så är det många som faller bort i antagningsprocessen och inte klarar kraven. 

Klicka här för att läsa mer: