Det senaste året har fastigheten stått tom, det vill vi i Moderaterna Västerås ändra på. Arbetsmarknadsenheten Västerås Stad drev sommaren 2020 Restaurang Elba men har på grund av resursbrist tackat nej till att fortsätta driva den. Det finns också behov av att rusta upp fastigheten och under 2022 kommer mindre underhållsarbeten och utredningar att göras. 

När inte staden har möjlighet att hålla liv i Elba, finns andra möjligheter. Olika intressenter har anmält intresse till staden att bedriva verksamhet på Elba. Restaurangen måste dock rustas upp och anpassas för rådande brandskyddskrav enligt det brandtekniska utlåtandet från 2016, vilket kan bli kostsamt för staden. Segeldjup och frigång behöver ses över liksom förbättrade gästhamnsfunktioner. Istället för att låta fastigheten förfalla ytterligare och inte utnyttja dess fantastiska läge, vill vi se en försäljning av Elba med tomträtt.

Klicka här för att läsa mer: