I Västerås stad finns det 16 mötesplatser för äldre, vilket såklart är jättebra, men vi har ingen mötesplats för äldre personer med funktionsnedsättning. En person som har en funktionsnedsättning och är under 65 år, ingår i
målgruppen för nämnden för personer med funktionsnedsättning och kan därigenom erbjudas olika aktiviteter och verksamheter så som sysselsättning och daglig verksamhet.

Läs mer: