De kommande åren innebär av allt att döma tuffa ekonomiska utmaningar för kommunen. Därför krävs såväl små som stora insatser för att hitta onödiga utgifter som går att spara in på för att kommunen ska kunna bibehålla en låg skatt och undvika att skära ner på kärnverksamhet. 

Klicka här för att läsa mer: