Västerås är en industri- och teknikstad. Det finns stora brister i kompetensförsörjningen för samhällsbyggare i Sverige, inte minst i den växande Stockholm-Mälardalsregionen. 8 av 10 resor i Sverige börjar eller slutar i regionen. Järnväg är en väsentlig del av persontransporter och antalet utbildningar i landet är få. Det råder kompetensbrist i järnvägsbranschen och innan 2033 kommer många av dagens arbetskraft att gå i pension samtidigt som det finns stora behov av att järnvägar rustat upp och byggs ut (nationell infrastrukturplan). 

Klicka här för att läsa mer: