Idag kan förövare lätt gömma sig bakom vildvuxna träd. Droger och tillhyggen kan enkelt gömmas bakom yviga buskar. När buskage, träd och sly inte sköts om i stadsdelscentrum så försvåras sikten för boende, besökare men även verksamma som hemtjänstpersonal, fältande socialsekreterare och polisen.

Tryggheten skulle kunna öka genom att staden arrangerar trygghetsvandringar tillsammans med fastighetsägare, boende, polisen, fältande socialsekreterare, Mimer och tekniska kontoret. 

Klicka här för att läsa mer: