Det finns en möjlighet för en kommun att inrätta en resultatutjämningsfond. Fonden ska fungera så att när en kommun har stora överskott kan dessa fonderas för att sedan kunna användas i lågkonjunktur. Det ger en möjlighet för en kommun att överbrygga en lågkonjunktur och inte ta till akuta åtgärder. Det som kan avsättas är resultat som överstiger ett tvåprocentigt överskott i kommunen.

Klicka här för att läsa mer: