Ännu en gång har freden brutits i Europa. Den här gången har Ryssland invaderat Ukraina. Det är osäkert om den ryska aggressionen mot en europeisk demokrati kommer att nå sina mål eller om Ukraina kan freda sina gränser och behålla sitt självbestämmande. Oavsett om Ukraina lyckas eller tillfälligt blir ockuperat så kommer ett fritt Ukraina behöva stöd från andra demokratiska stater. 

Västerås står ännu en gång berett att ta emot människor på flykt som finnarna under vinterkriget, danskar, norrmän, sudetentyskar och judar under och efter andra världskriget, polacker och ungrare under kalla kriget och jugoslaver under balkankriget. Nu står Västerås berett att ta emot flyktingar från Ukraina. Precis som att Västerås är berett att ta emot ukrainare på flykt så behöver vi vara beredda på att hjälpa till att återuppbygga Ukraina när fredan åter är vunnen och stärka banden mellan Ukraina och Sverige.   

Tryck här för att läsa mer: