Vi anser att riktlinjerna borde ändras, så att de speciella begränsningarna för öl, cider och spritdrycker vid temporära serveringstillstånd tas bort, och att riktlinjerna harmoniseras till vad som gäller för omgivande städer av liknande storlek, som t ex Uppsala och Örebro.

Tryck här för att läs mer: