Västerås stads inköp har cirkulerat i media den senaste tiden. Stora kortköp och inköp utanför upphandlade avtal. Stadens inköp måste förbättras och genom åtgärder kan staden spara miljoner. Det finns exempel från kommuner som har arbetat tydligt med sina inköp. Bra exempel är Nacka, Avesta, Mölndal och Härryda.  

SKR har också tagit fram exempel på åtgärder som kan vidtas för att förbättra inköp. Vi moderater har lagt ett flertal förslag under flera år och revisionen lyfte inköpsfrågorna i en revision för två år sen. Ska vi komma tillrätta med problemen krävs att ett antal åtgärder kommer på plats. Det krävs exempelvis en tydlig kategoristyrning och spendanalys (vem som köper vad och från vilken leverantör). 

Tryck här för att läsa mer: