Med rökförbud på restauranger, uteserveringar med mera har mängden skräp och cigarettfimpar ökat på stadens gator och torg. Restaurangerna placerar inte längre ut några askkoppar och följden blir att fimpar slängs överallt och mest i restaurangernas närområde. City förfulas av skräp och äckliga fimpar.

Läs mer: