Med rökförbud på restauranger, uteserveringar har mängden skräp och cigarettfimpar ökat på stadens gator och torg.

Läs mer: