Den som är ny i Sverige ska mötas av tydliga krav och goda förutsättningar att bli en del av samhället. En lyckad integration kommer att gynna individen, Västerås och Sverige. Och den griper in i nästan alla politiska områden: jobben, skolan, gängbrottsligheten, bidragen, trångboddheten och barns möjligheter att lyckas i framtiden.

Läs mer: