I juli 2019 träder den nya Tobakslagen i kraft, vilket bl.a innebär att försäljning av tobak på t.ex restauranger och i detaljhandeln blir tillståndspliktig (tidigare anmälan). Kommunens handläggning av ärendetypen, beslut och tillsyn bedöms komma bli lik den som bedrivs i samband med tillståndsärenden kopplat till servering av alkohol. Förhållandena innebär därmed att företag som vill bedriva servering av alkohol (Alkohollagen) samt vill sälja tobaksvaror (Tobakslagen) kommer att debiteras av kommunen enligt respektive lagstiftning på liknande sätt för handläggning och tillsyn av verksamhetsutövarna. 

Läs mer: