Över 26 000 jobb i Västerås kommun kommer från småföretag och de och dess anställda bidrar i storleksordningen 1,7 miljarder kronor till kommunens skatteintäkter. Samtidigt är det många företagare i Västerås som utsätts för
bland annat hot, snatterier och inbrott.

Läs mer: