I Moderaternas Västerås präglas skolan av kunskap, trygghet och studiero. Vi moderater vet att skolan är avgörande för elevers framtida möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Därför måste politiken ta ansvar och ha målet klart för sig, varenda elev ska klara skolan. De politiska nämnderna skapar förutsättningar och sätter upp ramarna, men det stora arbetet görs av lärare, pedagoger, rektorer och andra medarbetare som på olika sätt arbetar med våra elever. 

Läs mer: