Genom att namnge gator, parker eller torg finns det möjlighet att uppmärksamma individer som på olika sätt har bidragit till en bättre värld och som har koppling till Västerås. Vi har sedan tidigare minst 15 platser och gator som är namngivna efter kända män men bara tre som rör kvinnor.

Läs mer: