Coronaviruset har inneburit ett ökat fokus på att säkra våra grundläggande institutioner för kommande kriser. Möjligheten att rösta i allmänna val och folkomröstningar ärgrundläggande för vår demokrati och här behöver Västerås stad se över möjligheten att göra det smidigare för att fler ska känna sig trygga i att rösta.

Läs mer: