Narkotikahandeln blir allt mer synlig. Många beskriver hur man har sett narkotikahandel öppet i Västerås. Polisen och Västerås stad samarbetar idag på olika sätt för att komma till rätta med problemen men det är uppenbart att det inte räcker till. Vi måste göra allt vi kan för att hindra att fler unga fastnar i ett beroende av narkotika.

Läs mer: