Flera händelser den senaste tiden visar på att det finns ett behov av en levande diskussion om hur vi bemöter varandra. Flera akuta åtgärder behöver vidtas men också behövs ett långsiktigt arbete med attityder och bemötande.

Läs mer: