Västerås har på senare år uppmärksammats en del negativt för att ha tråkig arkitektur i City. Under senare år har centrala Västerås även allt mer präglats av restauranger och uteliv, medan antalet affärslokaler minskat.

Läs mer: