Sedan Socialdemokraterna tog över styret 2010 har långtidsarbetslösheten ökat med 1 procentenhet och andelen i långvarigt försörjningsstöd har ökat med 11,6 procentenheter (Kolada, öppna jämförelser mot år 2020).

Läs mer: