Västerås stad och dess helägda bolag lägger varje år mycket stora summor på upphandlingar av varor och tjänster. Det handlar om belopp i miljardklassen. Det innebär att det är en mycket hög politisk prioritet att se till att
skattebetalarnas pengar alltid används på effektivast möjliga sätt i upphandlingsprocesserna och att minimera riskerna för ekonomisk ”läckage” som uppstår genom att de ursprungliga upphandlingssummorna överskrids.

Läs mer: