Vi behöver stärka rättssäkerheten på stadens gymnasieskolor. Det får inte förekomma annat än fullkomligt objektiva bedömningar vid rättande av prov. Vi vet att det idag fortfarande vittnas om viss favorisering och att elever som tidigare erhållit goda resultat har lättare att få högre betyg igen och vice versa.

Läs mer: