Mötet inleds  med att ordförande, som är socialdemokrat, talar om vikten av att Ukrainas flagga finns i fullmäktigesalen tillsammans med EUs och Sveriges flagga. Uttalandet står i stark kontrast till att den politiska majoriteten, som styrs av Socialdemokraterna, valt att ta ned Ukrainas från stadshuset. 

Elisabeth Unell är först upp i talarstolen och uppmanar fullmäktiges ledamöter att delta i Ukrainamanifestationen som äger rum på Fiskartorget kl 12 2024-02-26 i samband med Ukrainakrigets tvåårs-dag. Vid tillfället deltar alla gruppledare för de partier som är representerade i Kommunfullmäktige.