resecentrum
Motion om Västerås station
Den av länsstyrelsens genomförda överprövning av detaljplanen Dp 1811 ha resulterat i förändringar som måste tas omhand. Dp 1811 är dessutom överklagad. Det finns dessutom en uppenbar risk att den statlig finansiering uteblir då det finns många andra konkurrerande projekt. Om den statliga finansieringen uteblir blir det inget nytt resecentrum. Behovet av ett nytt resecentrum […]
Motion om att genomföra folkomröstning om nya stationen
Majoriteten i Västerås har drivit igenom ett genomförandebeslut om nytt resecentrum som grundar sig på en detaljplan som kommunfullmäktige inte har fått ta del av. När ärendet minoritetsåterremitterades snabbinkallades det istället till ett nytt kommunfullmäktige utan att någon hänsyn togs till återremissen och utan att man studerade förslaget Resecentrum 2.0. Brådskan grundar sig i att för att […]

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se