jävsnämnd
Motion om att inrätta en jävsnämnd inom Västerås Stad
I Regeringsformen fastslås att offentlig förvaltning ska beakta allas likhet inför lagen liksom vara saklig och opartisk i sin verksamhet. För att garantera opartiskhet finns jävsregler i Kommunallagen. Efterlevnad av jävsregler är avgörande för att kunna upprätthålla förtroendet för offentlig verksamhet. Ibland innebär en situation inte jäv i lagens mening men kommunens trovärdighet kan komma […]

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se