Förskolenämnden

Föreskolenämnden

Grundskolenämnden

Indvid- och familjenämnden

Krisledningsnämnden

Miljö- och konsumentnämnden

Skultuna kommundelsnämnd

Tekniska nämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Valnämnden

Äldrenämnden

Överförmyndarnämnden

Kommunsstyrelsen

Nämndinitiativ gällande pedagogisk omsorg
Läs mer genom att trycka här: Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola som idag erbjuds via olika alternativa utförare. Det är en efterfrågad verksamhet som möjliggör för familjer att finna en verksamhet som passar just deras barn. Många av de som bedriver verksamhet upplever att förutsättningarna att driva pedagogisk omsorg har försämrats och det finns nu en stor oro även hos de familjer som valt pedagogisk omsorg för sina barn, att verksamheterna ska tvingas att lägga ned.  För att ge tydliga signaler att pedagogisk omsorg är en viktig verksamhet som vi vill ska finnas för föräldrar att kunna välja…
Nämndinitiativ gällande att lokalisera förskoleverksamhet på Förposten 1
Läs mer genom att trycka här: Tidigare planerades det för att Mälarenergi Elnät AB skulle lokalisera kontorsverksamhet på fastigheten Förposten 1, på Viksäng. Nyligen beslutades det att projektet skulle avslutas och den påbörjade detaljplanen dp 1946 för Förposten 1 och del av Västerås 1:128, Viksäng, Västerås, har avskrivits. Platsen kan däremot anses vara lämplig för byggnation av förskola och bland annat Ekhamra förskola är lokaliserad på området. Utifrån att det redan finns en påbörjad detaljplan för fastigheten, och att det råder stor platsbrist av förskoleplatser på östra delen av staden, föreslår Moderaterna i förskolenämnden att man utreder möjligheten att lokalisera…
Nämndinitiativ gällande att värna den pedagogiska omsorgen
Läs mer genom att trycka här: I detta nämndinitiativ föreslår Moderaterna att förskolenämnden ska ge barn-och utbildningsförvaltningen i uppdrag att höja ersättningen för den pedagogiska omsorgen i Västerås med anledning av att den nyligen sänkts.
  • 1
  • 2

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se