E18
Motion om planering för ökad framkomlighet på E18 och andra trafikleder i Västerås
E18 genom Västerås är inte bara en vältrafikerad led för fjärrtrafiken, utan också en oerhört viktig interngata i Västerås. Vägen lever inte ett isolerat liv, utan i symbios med andra trafikleder. Det som händer på E18 i form av olyckor, vägarbeten, osv. påverkar andra trafikleder i staden. Klicka här för att läsa mer

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se