November månads Kommunfullmäktige startar med presentation av en genomförd granskning av chefsrekrytering som gjorts av stadens revisorer. Viss kritik riktas mot stadens rekryteringsprocess som därför delvis måste ses över. Dragningen hålls av revisionens ordförande Asta Lecklin.

Nya valärenden innebär en del rockader i den moderata laguppställningen och nya uppdrag för flera Moderater. Vi gratulerar därmed Håkan Lindberg till ny styrelseledamot i Mälarhamnar, William Moody till ny ersättare i Nämnden för personer med funktionsnedsättning (NF), Johan Nyström som ny ledamot i (NF), Max Coltman som ny ersättare i Nämnden för idrott, fritid och förebyggande (NIFF), Maria Wistam som ny ledamot i NIFF, Erik Degerstedt som ny 2:e vice ordförande i NIFF och Thomas Frisk som ny 2:e vice ordförande i Miljö- och konsumentnämnden.