Tryck här för att läsa mer:

Staden gör stora investeringar i olika typer av samhällsfastigheter och vi bör därför följa upp några nyckeltal så att vi ser trender m.m. Vi bör också benchmarka mot några andra kommuner.