Tryck här för att läsa mer:

Anna Nordin (M), Jan-Erik Jansson (M) och Amanda Grönlund (KD har i ett nämndinitiativ med rubriken Nämndinitiativ (M), (KD) - Kontinuerlig lägesrapport för avvecklingen av delade turer inom äldreomsorgen föreslagit att kontinuerligt och kopplat till månadsrapporten återrapportera läget enligt ovan för avvecklingen av delade turer och hur detta fortskrider per boende, att informera personalen på tex arbetsplatsträffar om planen och läget för avveckling av delade turer på just deras arbetsplats.