Moderaterna och Kristdemokraterna släpper gemensam budget i Region Västmanland

Budgeten prioriterar god ekonomisk hushållning i samband med det nya akutsjukhuset i Västerås för långsiktighet och för att slippa en skattehöjning. En stor satsning görs på hälso- och sjukvården med sammanlagt 150 miljoner kronor under 2024/25. M och KD vill även öka effektiviteten i vården genom att minska mängden onödig administration. Bland annat förslås ett anställningsstopp på central administration, samt högre krav på att investeringen i Nära vård ger resultat.

Vi föreslår:

✅ Ökad tillgänglighet i primärvården och forskning: 10 mkr för fler vårdcentraler och rätt till fast läkarkontakt.

✅ Karriärtjänster i den patientnära vården: 9 mkr för karriärtjänster för exempelvis specialistsjuksköterskor som har en önskan om kompetensutveckling och fortsatt karriär i sjukvården nära patienten.

✅ Trygghet och säkerhet: 26 mkr för att stärka beredskapen vid kris och för att bryta otrygghetsutvecklingen i Västmanland.

Nu får vi ordning på Västmanland!