Den som cyklar från stadshuset till högskolan via Vasagatan lever farligt. Att passera två ledbussar som stannat vid en hållplats är en utmaning liksom att parera fotgängare som kliver rakt ut i gatan utan att se sig för.

Läs mer