Klimatfrågan ligger i hela världens intresse och utsläppsminskningen är en väldigt viktigt faktor i den frågan. Asfalttillverkningen, transporteringen och utläggningen släpper ut stora mängder av CO2, med tanke på användningen av bränsle i olika moment. Därför började stora entreprenörsföretag göra
undersökningar och prover för att se vad det finns för möjligheter att minska utsläppet vid asfalteringen av gator, torgar och gc-vägar.

Läs mer