Sverige har en lång tradition av att bidra till fred och säkerhet i vår omvärld. Samtidigt befinner sig Sveriges försvarsmakt under stor förändring och det blir allt fler svenskar som är att betrakta som veteraner från såväl den
militära verksamheten i Sverige som från internationella insatser i vår omvärld. Sedan 2008 högtidlighålls den 29 maj som veterandag inom Försvarsmakten.

Läs mer