Att människor väljer att komma till vårt land är i grunden positivt. Sverige kommer att stå inför stora demografiska utmaningar där invandringen, med en effektiv integration, kan bidra till att lösa utmaningarna.

Läs mer