Västerås är en stad som sedan länge tagit emot invandrare från när och fjärran. Många har gjort viktiga insatser för stadens utveckling, inom skilda områden som näringsliv, politik, vetenskap och kultur. Integrationen har följt
naturligt i samband med att man fått jobb och kunnat etablera sig i det svenska samhället, fått egen försörjning, svenska vänner och en naturlig plats i staden.

Läs mer