För de pendlare som köper månadskort skulle Västerås stad kunna erbjuda kombinationsbiljett som inkluderar parkering precis som det idag är möjligt att köpa till resor med kollektivtrafiken. Det är en viktig miljöinsats om vi kan
få flera att välja bort bilen när de pendlar.

Läs mer