För att lyckas med integration så behöver grundläggande värderingar tydliggöras redan från början när man kommer till Sverige och Västerås. Det innebär att vi redan de första dagarna i Sverige och Västerås måste
se till att denna utbildning genomförs.

Läs mer