Under början av 1990-talet fanns det ett skönhetsråd i Västerås stad som tyvärr senare avskaffades- Förebilden var och är skönhetsrådet i Stockholms stad som framgångsrikt har verkat sedan 1918.

Läs mer